Điều khoản sử dụng

Vui lòng đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản và điều kiện sau đây trước khi sử dụng trang web vg99casino.click. Việc sử dụng trang web này đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận các điều khoản và điều kiện dưới đây. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, xin vui lòng không sử dụng trang web này.

Quyền sở hữu trí tuệ

Trang web vg99casino.click và tất cả các nội dung, thiết kế, công nghệ, logo, tên thương hiệu và thông tin khác liên quan đến trang web này là tài sản sở hữu của chúng tôi hoặc các bên sở hữu thứ ba tương ứng. Mọi quyền sở hữu trí tuệ được bảo lưu.

Bạn không được sao chép, sửa đổi, phân phối hoặc tiếp thị bất kỳ nội dung nào từ trang web vg99casino.click mà không có sự cho phép bằng văn bản từ chủ sở hữu.

  • Mọi hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ sẽ bị kiện tụng và/hoặc bị xem xét trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.
  • Trang web có thể chứa các dịch vụ của bên thứ ba hoặc liên kết đến các trang web bên thứ ba. Mọi quyền sở hữu và điều khoản sử dụng sẽ được áp dụng theo các điều kiện riêng biệt của bên thứ ba đó.

Chính sách bảo mật

Tất cả thông tin cá nhân và dữ liệu mà bạn cung cấp cho chúng tôi thông qua trang web vg99casino.click sẽ được bảo vệ theo chính sách bảo mật của chúng tôi. Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn và không chia sẻ thông tin này với bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của bạn.

Chúng tôi sử dụng các biện pháp an ninh công nghệ để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi mất mát, lạm dụng và truy cập trái phép. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối và không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự truy cập trái phép nào vào thông tin cá nhân của bạn.

  • Chúng tôi có thể sử dụng cookie để cung cấp các dịch vụ tốt hơn cho bạn và theo dõi các hoạt động trên trang web. Bằng cách sử dụng trang web vg99casino.click, bạn đồng ý với việc chúng tôi sử dụng cookie theo chính sách bảo mật của chúng tôi.

Thay đổi và chấm dứt

Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc chấm dứt bất kỳ phần nào hoặc toàn bộ các điều khoản và điều kiện sử dụng trang web vg99casino.click mà không cần thông báo trước. Việc tiếp tục sử dụng trang web sau bất kỳ thay đổi nào sẽ được coi là chấp nhận các điều khoản và điều kiện mới.

  • Chúng tôi có quyền từ chối truy cập và sử dụng trang web vg99casino.click cho bất kỳ ai vi phạm các điều khoản và điều kiện trong văn bản này.