Chính sách bảo mật

Chúng tôi rất coi trọng việc bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Chính sách quyền riêng tư này giải thích về các thông tin mà chúng tôi có thể thu thập từ bạn khi bạn truy cập trang web của chúng tôi và cách chúng tôi sử dụng thông tin đó.

Khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng các thông tin cá nhân theo chính sách này. Chúng tôi có thể thay đổi hoặc cập nhật chính sách này thường xuyên và chúng tôi khuyến nghị bạn xem lại chính sách này đều đặn để được cập nhật với những thay đổi.

Thông tin chúng tôi thu thập

Khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể ghi lại các thông tin không định danh như địa chỉ IP, trình duyệt mà bạn sử dụng, thời gian và cách bạn tương tác với trang web của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng các dịch vụ phân tích từ bên thứ ba để thu thập và phân tích thông tin đó.

Khi bạn đăng ký tài khoản hoặc tham gia các dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân như tên, địa chỉ email, địa chỉ liên lạc và chi tiết thanh toán (trong trường hợp mua hàng).

  • Địa chỉ email - Sử dụng để gửi thông tin liên quan đến tài khoản của bạn và các thông báo quan trọng.
  • Địa chỉ liên lạc - Sử dụng để liên lạc và hỗ trợ bạn khi cần thiết.
  • Chi tiết thanh toán - Được yêu cầu để xử lý thanh toán của bạn khi mua hàng từ chúng tôi.

Quyền riêng tư của bạn

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và không tiết lộ cho bên thứ ba không liên quan. Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp dịch vụ và sản phẩm mà bạn đã yêu cầu. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các đối tác liên kết để hỗ trợ và cung cấp dịch vụ tốt hơn cho bạn.

  • Chúng tôi không bán, cho thuê hoặc trao đổi thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào.
  • Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật thích hợp để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi mất mát, lạm dụng và truy cập trái phép.
  • Chúng tôi sẽ xóa thông tin cá nhân của bạn khỏi hệ thống của chúng tôi khi không còn cần thiết để duy trì dịch vụ.

Tin nhắn quảng cáo

Chúng tôi có thể gửi tin nhắn quảng cáo chứa thông tin về sản phẩm, dịch vụ và khuyến mãi mới qua email của bạn, nếu bạn đồng ý nhận tin nhắn từ chúng tôi. Bạn có thể bỏ lỡ nhận tin nhắn quảng cáo bất kỳ lúc nào bằng cách sử dụng liên kết hủy đăng ký có trong email.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu liên quan đến chính sách quyền riêng tư của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: [email protected]