Chính sách cookie

Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp, bảo vệ và cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Cookie là các tệp tin nhỏ được gửi đến trình duyệt của bạn từ máy chủ trang web và được lưu trữ trên ổ cứng của bạn. Chúng cung cấp thông tin về việc sử dụng của bạn trên trang web và cho phép chúng tôi nhớ bạn. Một số cookie chúng tôi sử dụng là cookie bắt buộc, trong khi một số khác là cookie thuận tiện và tính năng.

1. Loại cookie chúng tôi sử dụng

Chúng tôi sử dụng các loại cookie sau trên trang web của chúng tôi:

  • Cookie bắt buộc: Đây là các cookie cần thiết để cung cấp cho bạn các tính năng căn bản của trang web chúng tôi. Chúng bao gồm việc cho phép bạn truy cập vào các khu vực an toàn của trang web và sử dụng các dịch vụ yêu cầu đăng nhập.
  • Cookie thuận tiện: Chúng tôi có thể sử dụng các cookie thuận tiện để nhớ lựa chọn của bạn và cung cấp trải nghiệm cá nhân hơn trên trang web. Ví dụ, chúng tôi có thể sử dụng cookie để lưu trữ các thiết lập ngôn ngữ hoặc các thông tin về thông tin cá nhân bạn đã cung cấp trước đây.
  • Cookie tính năng: Chúng tôi cũng có thể sử dụng các cookie tính năng để cung cấp các tính năng phức tạp hơn trên trang web, chẳng hạn như khả năng chia sẻ nội dung trên mạng xã hội hoặc đề xuất nội dung phù hợp dựa trên lựa chọn của bạn.

2. Quản lý cookie

Bạn có thể quản lý và điều chỉnh sự tuân thủ cookie của mình bằng cách thay đổi cài đặt trình duyệt. Lưu ý rằng việc vô hiệu hóa hoặc từ chối cookie có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn trên trang web và có thể làm cho một số tính năng không khả dụng hoặc không hoạt động một cách chính xác.